Όροι Χρήσης

Οι παρακάτω όροι διατυπώνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σχετικά με τα ζητήματα εμπορικών συναλλαγών μέσω διαδικτύου. Οι διαχειριστές του ιστότοπου www.mamaswheels.gr διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής των όρων χρήσης, κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών του ιστότοπου, μέσα από το υπάρχον κείμενο ή / και ενδεχόμενη αλλαγή στο Ελληνικό κι Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τα ζητήματα αυτά. Η πρόσβαση καθώς και η χρήση του www.mamaswheels.gr, υποδηλώνει την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.

Σύμβαση χρήσης

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστότοπου www.mamaswheels.gr οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστότοπου www.mamaswheels.gr. Εάν δεν συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ιστότοπου www.mamaswheels.gr.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου www.mamaswheels.gr (εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, κείμενα, παρεχόμενες υπηρεσίες και ό,τι περιλαμβάνεται στον ιστότοπο), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Λοιπές αναρτήσεις άλλων εταιρειών ή συνεργατών αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι ίδιοι φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία

Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του ιστότοπου www.mamaswheels.gr λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των διαχειριστών του ιστότοπου www.mamaswheels.gr και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.

Οι διαχειριστές του ιστότοπου www.mamaswheels.gr διατηρούν το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

Links to other sites («Δεσμοί προς άλλους ιστότοπους»)

Ο ιστότοπος www.mamaswheels.gr ενδέχεται να περιλαμβάνει links («δεσμούς») προς άλλες ιστοσελίδες. Οι διαχειριστές του ιστότοπου www.mamaswheels.gr δεν ελέγχουν το περιεχόμενο των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων και σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο τους.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου www.mamaswheels.gr, καθώς και οι όποιες τροποποιήσεις, διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.